Taunting Split-Level - A Taste For Infalinam.

Transport ska vara mer miljövänlig

Transportindustrin kan ha betydande negativa effekter på miljön, och individernas liv. Det bidrar också i hög grad till den globala uppvärmningen. Miljöaspekterna av hållbara transporter handlar om luftföroreningar och buller, markexploatering , resursanvändning , effekterna av avfallshantering på naturmiljön. Jag pratade med min kollega jan rydenäs och vi båda tycker att det är mycket viktigt att transportindustrin blir mer miljövänliga.